פורטל החינוך של אריאל

"חינוך עם חיוך לאורך כל הדרך..."

קישורים לבתי ספר

קריית חינוך אורט יובלי אריאל - חטיבה עליונה

רחוב הפסגה 2, טלפון: 03-9366481, פקס: 03-9366739, דואר אלקטרוני: yariel@otr.org.il

קריית חינוך אורט יובלי אריאל - חטיבת ביניים

דרך אפרתה 28 אריאל, טלפון:03-9366481, פקס:03-9067170, דואר אלקטרוני: yariel@ort.org.il

בית ספר אור זבולון

רחוב דרך אפרתה 25, טלפון: 03-9365194, פקס: 03-9368468 דואר אלקטרוני: y-orzvul-are-s@kishurim.k12.il

בית ספר מילקן

רחוב צה"ל 18, טלפון: 03-9364396, פקס: 03-9067179, דואר אלקטרוני: milken@ariel.muni.il

בית ספר נחשונים

רחוב השומרון 10, טלפון: 03-9364064, פקס: 03-9367329, דואר אלקטרוני: nachshonim1@walla.com

בית ספר עליזה בגין

רחוב הפסגה 12 , טלפון: 03-9366161, פקס: 03-9368898, דואר אלקטרוני: y-begin-are-s@kishurim.k12.il

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA