אתר עירוני  |  מרכז פסג''ה  
רחוב הפסגה 2, טלפון: 03-9366481, פקס: 03-9366739, דואר אלקטרוני: yariel@otr.org.il
דרך אפרתה 28 אריאל, טלפון:03-9366481, פקס:03-9067170, דואר אלקטרוני: yariel@ort.org.il
רחוב דרך אפרתה 25, טלפון: 03-9365194, פקס: 03-9368468 דואר אלקטרוני: y-orzvul-are-s@kishurim.k12.il
רחוב צה"ל 18, טלפון: 03-9364396, פקס: 03-9067179, דואר אלקטרוני: milken@ariel.muni.il
רחוב השומרון 10, טלפון: 03-9364064, פקס: 03-9367329, דואר אלקטרוני: nachshonim1@walla.com
רחוב הפסגה 12 , טלפון: 03-9366161, פקס: 03-9368898, דואר אלקטרוני: y-begin-are-s@kishurim.k12.il